با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تاریخ و محل برگزاری آزمون دوره دکتری تخصصی سال 94دانشگاه آزاد اسلامی

تاریخ و محل برگزاری آزمون:تاریخ برگزاری آزمون روز جمعه 10بهمن ماه سال1393خواهد بود و محل برگزاری آزمون رشته های مختلف همراه با برنامه زمانی امتحانات بر روی کارت ورود به جلسه درج شده و در دسترس داوطلبان قرار خواهد گرفت.آزمون رشته های مزبور همزمان در تهران و واحد های مربوط در شهرستانها برگزار می گردد.
برچسب ها: دوره دکتری تخصصی94,دانشگاه آزاد اسلامی