با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
برنامه زماني آزمون‌هاي کارشناسی ارشد و دکتری سنجش آموزش كشور درسال 1397


نام آزمون

سال

ثبت نام

برگزاری آزمون

دکتری (ph.d)

97

از چهارشنبه 96/09/01

تا

سه شنبه 96/09/07

جمعه 96/12/04

کارشناسی ارشد

97

از پنجشنبه 96/09/16

تا

چهار شنبه 96/09/22

 

پنجشنبه و جمعه 6 و 97/02/07

0
برچسب ها: برنامه زماني آزمون‌هاي کارشناسی ارشد و دکتری سنجش آموزش كشور درسال 1397