با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
شوراي نگهبان لايحه آيين دادرسي كيفري را تاييد كرد

1392/12/26 دوشنبه

شوراي نگهبان لايحه آيين دادرسي كيفري را تاييد كرد

شوراي نگهبان لايحه آيين دادرسي كيفري را با توجه به اصلاحات انجام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.


 

به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه آيين دادرسي كيفري كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و دو به تصويب كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1392/12/21 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.


----------------------------------

1- متن لايحه آيين‌دادرسي كيفري  

2- نظر شوراي نگهبان(استمهال)

3- نظر شوراي نگهبان(مغايرت)

4- متن اصلاح لايحه مصوب مجلس شوراي اسلامي - 04 /02 /1391

5- نظر شوراي نگهبان - 24 /03 /1391

6- نظر شوراي نگهبان - 23 /07 /1391

7- متن اصلاح لايحه - 22 /04 /1392

8- نظر شوراي نگهبان (استمهال) - 31 /04 /1392

9- نظر شوراي نگهبان - 12 /05 /1392

10- متن اصلاح لايحه مصوب مجلس شوراي اسلامي - 1392/09/05

11- نظر شوراي نگهبان (استمهال) - 1392/10/25

12- نظر شوراي نگهبان - 1392/10/25

13- متن اصلاح لايحه مصوب مجلس شوراي اسلامي - 1392/12/04

14- نظر شوراي نگهبان - 1392/12/21برچسب ها: لايحه آيين دادرسي كيفري