با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
ثبت نام آزمون وكالت مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء‌و كارشناسان قوه قضائيه ،سال 92

http://www.judiciarybar.ir/bar/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1/647-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1392

آیین دادرسی کیفری

قانون يار آئين دادرسي كيفري

180000

آیین دادرسی مدنی

قانون يار آئين دادرسي مدني

240000

حقوق مدنی

قانون يار حقوق مدني

195000

امور حسبی

کمک آزمون مشاوران حقوقی

321 نکته کليدي حقوق ثبت به همراه نکات مهم قوانين و آئين نامه هاي ثبتي

340 نکته کليدي امور حسبي و نکات مهم قانون امور حسبي و قوانين متفرقه

238 نکته کليدي از کتاب 4 جلدي تحرير الوسيله

200000

حقوق ثبت و آئین نامه های ثبتی

متون فقه (در حد تحریر الوسیله)

حقوق تجارت

قانون يار حقوق تجارت

195000

حقوق جزاي عمومي و اختصاصي

قانون يار مجازات اسلامي

225000

منابع فرعی

مجموعه قوانین و مقررات کاربردی حقوقی

120000

مجموعه قوانین و مقررات کاربردی جزایی

120000

مجموعه قوانین ثبت اسناد و املاک

58000

 
برچسب ها: آزمون وکالت مرکز مشاوران حقوقی