با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویر و فایل کلاس های دوره آموزش تست زنی سردفتری97

«حقوق مدنی»

استاد ترکمن از ساعت 10 امروز 97/04/26، در دوره آموزش تست زنی ویژه آمادگی آزمون سردفتری97، برای داوطلبان درس حقوق مدنی را تدریس نمود. این کلاس به مدت 10 ساعت بوده و تا ساعت 20 امشب ادامه دارد.«حقوق ثبت»

دکتر کریمی منفرد از ساعت 10 امروز 97/04/25، در دوره آموزش تست زنی ویژه آمادگی آزمون سردفتری97، برای داوطلبان درس حقوق ثبت را تدریس نمود. این کلاس به مدت 10 ساعت بوده و تا ساعت 20 امشب ادامه دارد.«حقوق جزا»

استاد فرهی از ساعت 10 امروز 97/04/24، در دوره آموزش تست زنی ویژه آمادگی آزمون سردفتری97، برای داوطلبان درس حقوق جزا را تدریس نمود. این کلاس به مدت 10 ساعت بوده و تا ساعت 20 امشب ادامه دارد.«ادبیات فارسی»

استاد اشرفی از ساعت 10 امروز 97/04/23، در دوره آموزش تست زنی ویژه آمادگی آزمون سردفتری97، برای داوطلبان درس ادبیات فارسی را تدریس نمود. این کلاس به مدت 10 ساعت بوده و تا ساعت 20 امشب ادامه دارد.


«حقوق تجارت»

استاد ارشدی از ساعت 10 امروز 97/04/22، در دوره آموزش تست زنی ویژه آمادگی آزمون سردفتری97، برای داوطلبان درس حقوق تجارت را تدریس نمود. این کلاس به مدت 10 ساعت بوده و تا ساعت 20 امشب ادامه دارد.

«عربی»

استاد هاشمی از ساعت 10 امروز 97/04/21، در دوره آموزش تست زنی ویژه آمادگی آزمون سردفتری97، برای داوطلبان درس عربی را تدریس نمود. این کلاس به مدت 10 ساعت بوده و تا ساعت 20 امشب ادامه دارد.

 

«حقوق ثبت»

دکتر کریمی منفرد از ساعت 10 امروز 97/04/20، در دوره آموزش تست زنی ویژه آمادگی آزمون سردفتری97، برای داوطلبان درس حقوق ثبت را تدریس نمود. این کلاس به مدت 10 ساعت بوده و تا ساعت 20 امشب ادامه دارد.


«حقوق مدنی»

استاد حق رضایی از ساعت 10 امروز 97/04/19، در دوره آموزش تست زنی ویژه آمادگی آزمون سردفتری97، برای داوطلبان درس حقوق مدنی تدریس نمود. این کلاس به مدت 10 ساعت بوده و تا ساعت 20 امشب ادامه دارد.برچسب ها: تصاویر و فایل برگزاری دوره آموزش تست زنی97