با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران – اسکودا- مورخ12/04/1392

صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – اسکودا مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۲

در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۹۲ جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – اسکودا در محل اتحادیه تشکیل و نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه به شرح زیر بحث و اتخاذ تصمیم شد:

۱-       تصویب آگهی آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۲

-     پس از بحث و بررسی مورد تصویب قرار گرفت که مطابق آگهی آزمون سال قبل عمل شود.

همچنین هزینه آزمون هفتاد و پنج هزار تومان تعیین شد

-     تصویب شد که هیاتی مرکب از نمایندگان  کانون های محترم مرکز(۲نفر) ، آذربایجان شرقی ، اصفهان و خراسان ( هرکدام یک نفر)  تحت نظارت اتحادیه تشکیل شود تا نسبت به تعیین طراحان سوال ، انتخاب نهایی سوالات و پی گیری امور تا تحویل سوالات به سازمان سنجش اقدام نماید.

-     مقرر گردید از طریق اتحادیه از کانون های محترم عضو اتحادیه درخواست شود مطابق روال سابق، حداکثر تا ……. نسبت به طرح سوال در شاخه های درسی آزمون اقدام و به اتحادیه ارسال نمایند.

-     مقرر گردید در قرارداد منعقده با سازمان سنجش قید شود که سازمان در صدور کارت شرکت در آزمون و بررسی مدارک و احراز شرایط مقرره و پیش بینی شده در آگهی ثبت نام دقت کافی مبذول دارد . در صورت تخلف سازمان سنجش راسا پاسخگو خواهد بود.

 

۲-    نشریه “مدرسه حقوق” کانون اصفهان

پس از بحث و بررسی مقرر شد میزان پنجاه درصد از هزینه انتشار و توزیع نشریه مدرسه حقوق با همکاری اتحادیه و از محل مطالبات کانون های وکلا (به جز کانون اصفهان)، پس از کسب مجوز از هیات مدیره های محترم کانون ها کسر و جهت ادامه انتشار  و توزیع نشریه مذکور در اختیار کانون اصفهان قرار گیرد. توضیح اینکه اتحادیه متقبل گردید که علاوه بر مبلغ یاد شده ، ماهیانه یک میلیون تومان نیز از حساب اختصاصی خود  در همین ارتباط به کانون اصفهان بپردازد.

۳-         گزارش روند پرونده تشکیل شرکت های حقوقی – ارجاعی کانون محترم اردبیل

گزارش مربوطه به استحضار اعضای محترم شورای اجرایی رسید.

 
برچسب ها: تصویب آگهی آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۲