با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
اطلاعیه مهم راجع به قانون یار آیین دادرسی کیفری و تطبیق قانون آیین دادرسی کیفری با لایحه جدید

پس از گذشت مدتی کوتاه از نخستین چاپ کتاب قانون یار آیین دادرسی کیفری و استقبال خوب و کم نظیر شما حقوقدانان عزیز و نکته سنج از این کتاب، علاوه بر فزون ساختن اشتیاق نگارنده، مسئولیت مرا نیز در قبال رفع کاستی های کتاب و ارتقای کیفیت آن بیشتر ساخت.
لیکن چاپ سوم کتاب با تصویب نهایی و انتشار قانون مجازات اسلامی و تأیید لایحة قانون آیین دادرسی کیفری از سوی شورای نگهبان مصادف شد و این امر موجب تغییرات اساسی در قانون آیین دادرسی کیفری 1378 و تبعاً سایر کتابهای آیین دادرسی کیفری موجود در بازار گشت، چرا که بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در حال حاضر به قانون لازم الاجرای کشور تبدیل شده است، بسیاری از مواد قانون آیین دادرسی کیفری از جمله مباحث مربوط به مرور زمان، اجرای حکم، سقوط تعقیب و ... را نسخ می نماید و این امر هر نویسندة متعهدی را برآن می دارد که دست به اصلاح کتاب خود بزند و دانشجویان را از مطالعة مطالبی که تاریخ مصرف آن به سر رسیده است، باز دارد.
امّا همان طور که پیش تر ذکر شد، دغدغة جامعة حقوقی، تنها به ورود «عزیز نورسیده!» یعنی قانون مجازات اسلامی و تغییراتی که در سایر قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری به وجود می آورد، خلاصه نمی شود، بلکه اکنون که قانون مجازات منتشر شده و در دسترس داوطلبان قرار گرفته است، اضطرابی عظیم تر جامعه حقوقی و به خصوص داوطلبان آزمون وکالت و کارشناسی ارشد را فرا گرفته است و بسیار از داوطلبان با دلهره و سردرگمی و اینکه سرانجام آیا قانون آیین دادرسی کیفری تا زمان برگزاری آزمون «رخ می نماید » یا نه، عطای درس آیین دادرسی کیفری را بر لقای آن بخشیده و آنرا کنار گذاشته اند.
این چنین تعهّد سنگینی مرا بر آن داشت تا فوراً دست به کار شده و کلیة نکات کتاب را – اعم از نکات ذیل مواد و توضیحات ذیل تست‌ها- که به موجب قانون مجازات اسلامی تغییر یافته است، اصلاح نمایم.
چنین وضعیتی مرا بر آن ساخت تا علاوه بر آنکه تمام تغییرات قانون آ.د.ک 1378 را که به واسطة قانون مجازات اسلامی 1392 حادث شده بود، در کتاب خود اعمال نمایم گوشه هایی از مهم ترین تغییراتی را که در لایحة قانون آیین دادرسی کیفری (که هنوز به تصویب نهایی نرسیده است) را نیز در کتاب بیان نمایم تا شما حقوقدانان عزیز به جای تحریم این درس به تکریم آن پرداخته و با خیالی آسوده به مطالعة تمام مباحث کتاب حاضر بپردازید. چرا که قانونی را که در ظاهر با حجم زیاد خود دیو می نماید سعی نمودم تا با ایجاز کلام به دلبری شیرین! برای تمام داوطلبان حقوق تبدیل نمایم به نحوی که حتی با تصویب نهایی قانون آیین دادرسی کیفری، مطالعه همین صفحات به ظاهر اندک بیشترین بازدهی را برای آنان به همراه داشته باشد.
«در کوی مِیْ فروشان نبْود راه بخل را این جا ز دست خشک سبو آب می چکد»
تیر 1392
بهداد کامفربرچسب ها: قانون یار کیفری , تطبیق قانون آیین دادرسی کیفری