با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویر برگزاری کلاس دوره فشرده مرور وجمع بندی ونکته گویی ویژه آزمون سردفتری 97

«احکام شرعی»

استاد سمیع پور از ساعت 14:30 امروز 97/04/02، در دوره فشرده مرور، جمع بندی ونکته گویی ویژه آمادگی آزمون سردفتری97، در جلسه اول برای داوطلبان روش جمع بندی و نکته گویی را برای درس احکام شرعی تدریس نمود. این کلاس به مدت 20 ساعت بوده و تا ساعت 19:30 امشب ادامه دارد.

«حقوق جزا»

استاد فرهی از ساعت 8:30 امروز 97/03/28، در دوره فشرده مرور، جمع بندی ونکته گویی ویژه آمادگی آزمون سردفتری97، در جلسه اول برای داوطلبان روش جمع بندی و نکته گویی را برای درس حقوق جزا تدریس نمود. این کلاس به مدت 25 ساعت بوده و تا ساعت 13:30 امروز ادامه دارد.

«ادبیات فارسی»

استاد اشرفی از ساعت 14 امروز 97/03/22، در دوره فشرده مرور، جمع بندی ونکته گویی ویژه آمادگی آزمون سردفتری97، در جلسه اول برای داوطلبان روش جمع بندی و نکته گویی را برای درس ادبیات فارسی تدریس نمود. این کلاس به مدت 25 ساعت بوده و تا ساعت 20 امشب ادامه دارد.


«حقوق مدنی»

استاد ترکمن از ساعت 14 امروز 97/03/21، در دوره فشرده مرور، جمع بندی ونکته گویی ویژه آمادگی آزمون سردفتری97، در جلسه اول برای داوطلبان روش جمع بندی و نکته گویی را برای درس حقوق مدنی تدریس نمود. این کلاس به مدت 30 ساعت بوده و تا ساعت 20 امشب ادامه دارد.


«حقوق ثبت»

استاد کریمی منفرد از ساعت 14 امروز 97/03/20، در دوره فشرده مرور، جمع بندی ونکته گویی ویژه آمادگی آزمون سردفتری97، در جلسه اول برای داوطلبان روش جمع بندی و نکته گویی را برای درس حقوق ثبت تدریس نمود. این کلاس به مدت 40 ساعت بوده و تا ساعت 20 امشب ادامه دارد.


«حقوق تجارت»

استاد ارشدی از ساعت 8:30 بامداد امروز 97/03/20، در دوره فشرده مرور، جمع بندی ونکته گویی ویژه آمادگی آزمون سردفتری97، در جلسه اول برای داوطلبان روش جمع بندی و نکته گویی را برای درس حقوق تجارت تدریس نمود. این کلاس به مدت 25 ساعت بوده و تا ساعت 13:30 امروز ادامه دارد.


«عربی»

استاد هاشمی از ساعت 8:30 بامداد امروز 97/03/19، در دوره فشرده مرور، جمع بندی ونکته گویی ویژه آمادگی آزمون سردفتری97، در جلسه اول برای داوطلبان روش جمع بندی و نکته گویی را برای درس عربی تدریس نمود. این کلاس به مدت 25 ساعت بوده و تا ساعت 13:30 امروز ادامه دارد.برچسب ها: دوره فشرده مرور وجمع بندی ونکته گویی ویژه آزمون سردفتری 97