با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
دوره آمادگی مصاحبه دکتری حقوق بین الملل97

با توجه به اهمیت جلسه مصاحبه برای داوطلبین دکتری حقوق بین الملل تلاش شده است تا یک جلسه 4ساعته جهت آمادگی هرچه بهترشما داوطلبین ارجمند بزرگزار شود.
برچسب ها: دوره آمادگی مصاحبه دکتری حقوق بین الملل97