با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویر و فایل صوتی دوره دوم کلاس های آمادگی آزمون سردفتری 97

«حقوق جزا»

داوطلبان آزمون سردفتری 97، امروز دوشنبه 97/03/28 برای آماده سازی خود وموفقیت در این آزمون، از ساعت 15:30 ، درس«حقوق جزا» را که توسط استاد فرهی تدریس می گردد، فرا می گیرند. این کلاس که مدت آن 25 ساعت می باشد تا ساعت 13:30 امروز ادامه می یابد.«ادبیات»

داوطلبان آزمون سردفتری 97، امروز چهارشنبه 97/02/05 برای آماده سازی خود وموفقیت در این آزمون، از ساعت 15:30 ، درس«ادبیات» را که توسط استاد اشرفی تدریس می گردد، فرا می گیرند. این کلاس که مدت آن 25 ساعت می باشد تا ساعت 19:30 امشب ادامه می یابد.


«عربی»

داوطلبان آزمون سردفتری 97، امروز چهارشنبه 97/02/05 برای آماده سازی خود وموفقیت در این آزمون، از ساعت 11 ، درس«عربی» را که توسط استاد هاشمی تدریس می گردد، فرا می گیرند. این کلاس که مدت آن 25 ساعت می باشد تا ساعت 15 امروز ادامه می یابد.


«حقوق ثبت»

داوطلبان آزمون سردفتری 97، امروز سه شنبه 97/02/04 برای آماده سازی خود وموفقیت در این آزمون، از ساعت 15 ، درس«حقوق ثبت» را که توسط دکتر کریمی منفرد تدریس می گردد، فرا می گیرند. این کلاس که مدت آن 40 ساعت می باشد تا ساعت 20 امشب ادامه می یابد.«حقوق مدنی»

داوطلبان آزمون سردفتری 97، امروز سه شنبه 97/02/04 برای آماده سازی خود وموفقیت در این آزمون، از ساعت 8:30 بامداد، درس«حقوق مدنی» را که توسط استاد ترکمن تدریس می گردد، فرا می گیرند. این کلاس که مدت آن 60 ساعت می باشد تا ساعت 14:30 امروز ادامه می یابد.
«حقوق جزا»

داوطلبان آزمون سردفتری 97، امروز دوشنبه 97/02/03 برای آماده سازی خود و موفقیت در این آزمون، از ساعت 13:30 ، درس«حقوق جزا» را که توسط دکتر فرهی تدریس می گردد، فرا می گیرند. این کلاس که مدت آن 54 ساعت می باشد تا ساعت 19:30 امروز ادامه می یابد.«حقوق تجارت»

داوطلبان آزمون سردفتری 97، امروز دوشنبه 97/02/03 برای آماده سازی خود و موفقیت در این آزمون، از ساعت 8 بامداد، درس «حقوق تجارت» را که توسط استاد ارشدی تدریس می گردد، فرا می گیرند. این کلاس که مدت آن 50 ساعت می باشد تا ساعت 13 امروز ادامه می یابد.

برچسب ها: کلاس های آموزش ویژه سردفتری 97