با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویر برگزاری کلاس ویژه آمادگی آزمون سردفتری 97

«حقوق ثبت»

داوطلبان آزمون سردفتری 97، امروز جمعه 96/12/18 برای آماده سازی خود برایموفقیت در این آزمون، از ساعت 14:30 با حضور در کلاس «حقوق ثبت» ویژه سردفتری97، که توسط دکتر کریمی منفرد تدریس می گردد، فرا می گیرند. این کلاس که مدت آن 40 ساعت می باشد تا ساعت 17:30 امروز ادامه می یابد.


«حقوق مدنی»

داوطلبان آزمون سردفتری 97، امروز جمعه 96/12/18 برای آماده سازی خود برایموفقیت در این آزمون، از ساعت 10 بامداد با حضور در کلاس «حقوق مدنی» ویژه سردفتری97، که توسط استاد ترکمن تدریس می گردد، فرا می گیرند. این کلاس که مدت آن 50 ساعت می باشد تا ساعت 14 امروز ادامه می یابد.


«حقوق جزا»

داوطلبان آزمون سردفتری 97، امروز پنجشنبه 96/12/17 برای آماده سازی خود برایموفقیت در این آزمون، از ساعت 16:30 با حضور در کلاس «حقوق جزا» ویژه سردفتری97، که توسط استاد فرهی تدریس می گردد، فرا می گیرند. این کلاس که مدت آن 40 ساعت می باشد تا ساعت 20:30 امروز ادامه می یابد.

«ادبیات»

داوطلبان آزمون سردفتری 97، امروز پنجشنبه 96/12/17 برای آماده سازی خود برای موفقیت در این آزمون، از ساعت 13:30 با حضور در کلاس «ادبیات» ویژه سردفتری97، که توسط استاد اشرفی تدریس می گردد، فرا می گیرند. این کلاس که مدت آن 25 ساعت می باشد تا ساعت 16 امروز ادامه می یابد.«عربی»

داوطلبان آزمون سردفتری 97، امروز پنجشنبه 96/12/17 برای آماده سازی خود برای موفقیت در این آزمون، از ساعت 9 بامداد با حضور در کلاس «عربی » ویژه سردفتری97، که توسط استاد هاشمی تدریس می گردد، فرا می گیرند. این کلاس که مدت آن 25 ساعت می باشد تا ساعت 13 امروز ادامه می یابد.برچسب ها: کلاس ویژه آمادگی آزمون سردفتری 97