با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
جلسه رایگان حقوق ثبت وآیین نامه های ثبتی روز جمعه۴ اسفند بعد از برگزاری آزمون آزمایشی وکالت در دفترمرکزی

کارگاه رایگان

❇️اهمیت حقوق ثبت درآزمون سردفتری

❇️نحوه مطالعه،آشنایی باسرفصلها

❇️ارائه بخشی ازنکات پرکاربرد


مدرس؛سردفترمجرب ومعلم توانا

دکترنصیر مشایخ

جمعه۴اسفند۱۲-۱۰
رزرو:ارسال«ثبت»به ۶۶۴۱۴۸۴۸برچسب ها: حقوق ثبت سردفتری