با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویر برگزاری کلاس های دوره آمادگی آزمون دکتری حقوق97

«جرم شناسی»


آقای دکتررایجیان از ساعت 15 الی 20 امروز، جمعه 96/10/01 جرم شناسی را برای داوطلبان آزمون دکتری حقوق خصوصی 97 تدریس می نمایند. این کلاس جمعآ به مدت 40 ساعت و در روزهای جمعه هر هفته در ساعات اعلام شده ، برگزار می گردد.


«حقوق تجارت»


آقای دکتر قربانی از ساعت 10 الی 16 امروز، جمعه 96/09/24 حقوق تجارت را برای داوطلبان آزمون دکتری حقوق خصوصی 97 تدریس می نمایند. این کلاس جمعآ به مدت 60 ساعت و در روزهای جمعه هر هفته در ساعات اعلام شده ، برگزار می گردد.
«آیین دادرسی کیفری»


آقای دکتر عباس زاده در حال آموزش آیین دادرسی کیفری به داوطلبان آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی 97 می باشند. این کلاس ساعت 14 تشکیل و تا 20 امشب ادامه دارد. آیین دادرسی کیفری به مدت 60 ساعت آموزش داده می شود و زمان برگزاری آن روزهای پنجشنبه از ساعت 14 الی 20 خواهد بود.


«متون فقه خصوصی»


داوطلبان آزمون دکتری حقوق خصوصی سال 97 در راه آماده سازی خود از ساعت 13:30 دقیقه امروز پنجشنبه 96/09/23 با حضور در کلاس متون فقه گوش سپار مطالبی شده اند که آقای دکتر حق پرست تدریس می کنند. این کلاس که تا ساعت 20 ادامه خواهد داشت ، به مدت 60 ساعت در روزهای پنجشنبه تدریس می شود.


«حقوق بین الملل عمومی و حقوق سازمان های بین الملل»


آقای دکتر یعقوبی از ساعت 14 الی 20 پنجشنبه 96/09/23 (امروز) ، حقوق بین الملل عمومی را برای داوطلبان آزمون دکتری حقوق 97 تدریس می نمایند. این کلاس جمعآ به مدت 40ساعت و در روزهای پنجشنبه و هر هفته در ساعات اعلام شده، برگزار می گردد.

شایان ذکر است کلاس سازمانهای بین المللی روز جمعه 1 دی از ساعت 15 الی 20 برگزار می گردد.


«حقوق جزای عمومی و اختصاصی»


آقای دکتر زارع تدریس حقوق جزای عمومی و اختصاصی از دوره اول آمادگی آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی 97 را آغاز نموده اند. این کلاس که از ساعت 13 چهارشنبه 22/9/96 (امروز) تشکیل و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت به مدت 80 ساعت و در روزهای چهارشنبه هر هفته برگزار می شود.
«حقوق مدنی»


آقای دکتر بیات از ساعت 13:30 دقیقه امروز دوشنبه بیستم آذرماه با تدریس حقوق مدنی ، آغازگر اولین دوره آمادگی آزمون دکتری حقوق 97 می باشند.

داوطلبان شرکت کننده در این دوره درسی حقوق مدنی را طی 60 ساعت و در روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت 13:30 الی 20 شب فرا می گیرند.

کلاس امروز نیز تا ساعت 8 شب ادامه دارد.


برچسب ها: دکتری