با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
توضیح در مورد خبر الحاق مرکز مشاوران به کانون وکلا

توضیح در مورد خبر مندرج در سایت و کانال تلگرامی کانون وکلای دادگستری مرکز با عنوان اهم مصوبات و مذاکرات جلسات هفتاد و هفتم و هفتاد و هشتم هیأت مدیره دوره ی بیست و نهم

درخصوص دستور جلسه ی فوق العاده: پیشنهاد اصلاح لایحه ی استقلال کانون در جلسه ی 78 هیأت مدیره به تاریخ 26/02/1396 همانگونه که در مقدمه ی این دستور آمده موضوع اصلاح لایحه ی استقلال که در جلسه ی قبل ارائه شده بود برای اعلام نظر اعضای هیأت مدیره در این جلسه مطرح گردیده است که تعدادی از اعضای هیأت مدیره در این خصوص اعلام نظر نموده اند و مطلب عنوان شده از سوی جناب دکتر حسین آبادی ریاست محترم کانون، بعنوان عضو هیأت مدیره و در مقام بیان سابقه ی موضوع و اظهارنظر پیرامون اصلاحات پیش نویس تهیه شده، بوده است و بعد از اعلام نظر ایشان، دو تن از اعضای هیأت مدیره نیز به بیان نظرات خود پرداخته اند.
قابل ذکر است که هیأت مدیره در جلسه ی مذکور پیرامون اصلاح لایحه ی استقلال مصوبه ای نداشته و ادغام و یا الحاق مرکز مشاوران نیز اصولاً در دستور جلسه مزبور نبوده است و اشتباه پیش آمده در سایت و کانال تلگرامی کانون در درج نظر ریاست محترم کانون در انتهای این دستور، موجب بروز اشتباه و تلقی نمودن مصوبه از این اعلام نظر گردیده است که بدینوسیله اصلاح می شود.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکزبرچسب ها: آزمون وکالت