با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
«آغاز اردوی 12 روزه آمادگی آزمون قضاوت 96»

«آغاز اردوی 12 روزه آمادگی آزمون قضاوت 96»آیین دادرسی مدنی در ششمین روز از اردوی آموزشی به داوطلبان شرکت در آزمون وکالت و قضاوت 96 (ویژه شوراهای حل اختلاف )آموزش داده می شود .

آقای دکتر عمروانی از ساعت 10 صبح امروز 96/04/22 (پنج شنبه ) تدریس این درس راآغاز نموده اند که تا ساعت 20 ادامه دارد .

این درس به مدت 20 ساعت روزهای پنجشنبه و جمعه 96/04/22 و96/04/23 تدریس می گردد.


«آغاز اردوی 12 روزه آمادگی آزمون قضاوت 96»


در پنجمین روز از اردوی 12 روزه آمادگی وکالت و قضاوت 96 (ویژه شوراهای حل اختلاف) و از ساعت 10 صبح امروز چهارشنبه 96/04/21 ،آقای دکتر قربانی با حضور در کلاس ،تدریس حقوق تجارت را برای شرکت کنندگان در این اردو ،آغاز نموده اند که تا ساعت 20 به طول خواهد انجامید.

حقوق تجارت طی بیست ساعت ،روزهای چهارشنبه 96/04/21 و 96/04/28 ، به حاضران در اردو،آموزش داده می شود.

«آغاز اردوی 12 روزه آمادگی آزمون قضاوت 96»


تدریس حقوق جزا در اردوی 12 روزه آموزشی آمادگی آزمون وکالت و قضاوت (ویژه شوراهای حل اختلاف) 96 با حضور آقای دکتر رستمی از ساعت 10 سه شنبه 96/04/20 (امروز) شروع و تا ساعت 20 امشب تداوم خواهد داشت.

حقوق جزا طی 20 ساعت در روزهای سه شنبه 96/04/20 و 96/04/27 برای شرکت کنندگان در اردو ، آموزش داده می شود.


«آغاز اردوی 12 روزه آمادگی آزمون قضاوت 96»


اردوی آموزشی 12 روزه آمادگی وکالت 96و قضاوت 96 (ویژه قضات شوراهای حل اختلاف )با تشکیل کلاس آیین دادرسی کیفری از ساعت 10صبح امروز ،آغاز و تا ساعت 20 ادامه خواهد داشت.

دکتر کامفر ،آیین دادرسی کیفری را طی بیست ساعت در روزهای دوشنبه 19 و 26 مرداد ماه 96 برای حاضران در اردو تدریس می نمایند.

«آغاز اردوی 12 روزه آمادگی آزمون قضاوت 96»


اردوی آموزشی 12 روزه آمادگی وکالت 96و قضاوت 96 (ویژه قضات شوراهای حل اختلاف )با تشکیل کلاس حقوق مدنی از ساعت 9صبح امروز ،دومین روز خود را آغاز کرده است .که تا ساعت 19 ادامه خواهد داشت.

 

استاد شعبانی ،حقوق مدنی را طی بیست ساعت در روزهای یکشنبه 18 و 25 مرداد ماه 96 برای حاضران در اردو تدریس می نمایند.

«آغاز اردوی 12 روزه آمادگی آزمون قضاوت 96»

(ویژه قضات شوراهای حل اختلاف)

استاد قوی پنجه از ساعت 10 صبح امروز 96/04/17 با حضور در کلاس استعداد شغلی ، آغاز گر اردوی 12 روزه آمادگی آزمون قضاوت 96 ویژه شوراهای حل اختلاف ،می باشند.

این کلاس به مدت 20 ساعت از ساعت 10 الی 20 روزهای شنبه 17 و24 تیرماه 96 برگزار می گردد.

برچسب ها: «آغاز اردوی 12 روزه آمادگی آزمون قضاوت 96»