با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویر و فایل صوتی جلسه اول دوره دوم آمادگی وکالت ۹۹

«اصول فقه»

اولین جلسه از کلاس اصول فقه دوره دوم آمادگی وکالت 99 از سـاعت 15:30 امروز ، چهارشنبه 9 بهمن ماه آغاز و تا ساعت 20:30 امشب ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 45 ساعت است که توسط استاد سمیع پور تدریس می شود.«آیین دادرسی مدنی»

اولین جلسه از کلاس آیین دادرسی مدنی دوره دوم آمادگی وکالت 99 از سـاعت 9 صبح امروز، چهارشنبه 9 بهمن ماه آغاز و تا ساعت 15 امروز ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 80 ساعت است که توسط دکتر عمروانی تدریس می شود.«حقوق جزا»

اولین جلسه از کلاس حقوق جزا دوره دوم آمادگی وکالت 99 از سـاعت 14 امروز، سه‌شنبه 8 بهمن ماه آغاز و تا ساعت 20 ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 115ساعت است که توسط دکتر زارع تدریس می شود.«آیین دادرسی کیفری»

اولین جلسه از کلاس آیین دادرسی کیفری دوره دوم آمادگی وکالت 99 از سـاعت 9:30 صبح امروز، سه‌شنبه 8 بهمن ماه آغاز و تا ساعت 13:30 ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 70 ساعت است که توسط دکتر کامفر تدریس می شود.«حقوق تجارت»

اولین جلسه از کلاس حقوق تجارت دوره دوم آمادگی وکالت 99 از سـاعت 13امـروز، دوشنبه 7 بهمن ماه آغاز و تا ساعت 19 ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 115 ساعت است که توسط دکتر قربانی تدریس می شود.
«حقوق مدنی»

اولین جلسه از کلاس حقوق مدنی دوره دوم آمادگی وکالت 99 از سـاعت 9:30 صبح امـروز، یکشنبه 6 بهمن ماه آغاز و تا ساعت 17:30 ادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 160 ساعت است که توسط استاد شعبانی تدریس می شود.برچسب ها: تصاویر و فایل صوتی جلسه اول دوره دوم آمادگی وکالت ۹۹