با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویری از دوره چهارم آموزش تست زنی وکالت 98

«اصول فقه»

کلاس اصول فقه دوره چهارم آموزش تست زنی وکالت 98 از سـاعت 10 صبح امـروز، شنبه 2 آذر ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت ، این کلاس توسط دکتر سمیع پور تدریس میشود.«حقوق مدنی»

کلاس حقوق مدنی دوره چهارم آموزش تست زنی وکالت 98 از سـاعت 10 صبح امـروز، جمعه 1 آذر ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت ، این کلاس توسط دکتر زارعی تدریس میشود.


«آیین دادرسی مدنی»

کلاس آیین دادرسی مدنی دوره چهارم آموزش تست زنی وکالت 98 از سـاعت 10 صبح امـروز، پنج شنبه 30 آبان ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت ، این کلاس توسط دکتر سید جعفری تدریس میشود.


«آیین دادرسی کیفری»

کلاس آیین دادرسی کیفری دوره چهارم آموزش تست زنی وکالت 98 از سـاعت 10 صبح امـروز، چهارشنبه 29 آبان ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت ، این کلاس توسط دکتر غلامی تدریس میشود.


«حقوق جزا»

کلاس حقوق جزا دوره چهارم آموزش تست زنی وکالت 98 از سـاعت 10 صبح امـروز، سه شنبه 28 آبان ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت ، این کلاس توسط دکتر غلامی تدریس میشود.


«حقوق تجارت»

کلاس حقوق تجارت دوره چهارم آموزش تست زنی وکالت 98 از سـاعت 10 صبح امـروز، دوشنبه 27 آبان ماه آغاز و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت ، این کلاس توسط دکتر حقیقت تدریس میشود.

برچسب ها: تصاویری از دوره چهارم آموزش تست زنی وکالت 98