با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویری از برگزاری کلاس نکته و تست آمادگی وکالت 98

«حقوق مدنی»


کلاس نکته و تست حقوق مدنی (مختص داوطلبین شرکت کننده در دوره اول آمادگی آزمون وکالت 98) از سـاعت 10 امـروز، شنبه 13 مهر ماه آغاز و تا ساعت 20 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 20 ساعت است که توسط استاد شعبانی تدریس می شود«اصول فقه»


کلاس نکته و تست اصول فقه (مختص داوطلبین شرکت کننده در دوره اول آمادگی آزمون وکالت 98) از سـاعت 10 امـروز، یکشنبه 7 مهر ماه آغاز و تا ساعت 20 امروزادامه خواهد داشت ، این کلاس به مدت 10 ساعت است که توسط استاد بنی صدر تدریس می شود
برچسب ها: تصاویری از برگزاری کلاس نکته و تست آمادگی وکالت 98