با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
آغاز ثبت نام آزمون مشاوران مرکز 98

آغاز ثبت نام آزمون مشاوران مرکز 98 

✔️ تاریخ ثبت نام: 
۱ آبان الی ۸ آبان

 ✔️ آزمون:
۲۹ آذر

📚 منابع:
🔸 حقوق مدنی
🔸 آیین دادرسی مدنی
🔸 حقوق تجارت
🔸 حقوق جزا
🔸 آیین دادرسی کیفری
🔸 حقوق ثبت
🔸 (متون فقه (تحریر الوسیله

برچسب ها: 0