با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
کارگاه های آموزش تست زنی موضوعی مفهومی(جذب قضات شوراهای حل اختلاف کشور)

کارگاه های آموزش تست زنی موضوعی مفهومی

ویژه آمادگی قضاوت 96 (جذب قضات شوراهای حل اختلاف کشور)

«حقوق جزا»

از ساعت 14:30 امروز دوشنبه 96/03/22 آقای دکتر زارع با حضور در کارگاه آموزش تست زنی موضوعی- مفهومی ویژه آزمون قضاوت 96 (قضات شوراهای حل اختلاف )،تدریس تست زنی حقوق جزا را برای داوطلبان شرکت در آزمون قضاوت 96 ،شروع نموده اند .این کارگاه تا ساعت 20:30 ادامه خواهد داشت . کارگاه آموزش تست زنی موضوعی مفهومی حقوق جزا به مدت 36 ساعت و در روزهای دوشنبه تشکیل می شود.


کارگاه های آموزش تست زنی موضوعی مفهومی

ویژه آمادگی قضاوت 96 (جذب قضات شوراهای حل اختلاف کشور)

«حقوق تجارت»

در ادامه کارگاه های آموزش تست زنی موضوعی-مفهومی آزمون قضاوت 96 ویژه قضات شوراهای حل اختلاف، از ساعت 8صبح دوشنبه 96/03/22(امروز)استاد ارشدی آموزش روش های تست زنی حقوق تجارت به داوطلبان آزمون قضاوت 96 را آغاز نموده اند .زمان این کارگاه که تا ساعت14 ادامه خواهد داشت ،36 ساعت بوده و به مدت شش هفته روزهای دوشنبه تشکیل می شود.

کارگاه های آموزش تست زنی موضوعی مفهومی

ویژه آمادگی قضاوت 96 (جذب قضات شوراهای حل اختلاف کشور)

«آیین دادرسی مدنی»

آقای دکتر عمروانی از ساعت 15 امروز یکشنبه 96/03/21 با حضور در کارگاه آموزش تست زنی موضوعی-مفهومی ویژه آزمون قضاوت 96 (شوراهای حل اختلاف)،تدریس شیوه های تست زنی موضوعی مفهومی آیین دادرسی مدنی را برای داوطلبان آزمون قضاوت (قضات شوراهای حل اختلاف)،آغاز نموده اند این کارگاه تا ساعت 20 تداوم خواهد داشت.

 

گفتنی است کارگاه مذکور به مدت 30 ساعت در روزهای یکشنبه هرهفته از ساعت 15 الی 20 برگزار می شود.

کارگاه های آموزش تست زنی موضوعی مفهومی

ویژه آمادگی قضاوت 96 (جذب قضات شوراهای حل اختلاف کشور)

«آیین دادرسی کیفری»

از ساعت 9 صبح امروز با حضور آقای دکتر عباس زاده ،کارگاه تست زنی موضوعی-مفهومی آیین دادرسی کیفری ویژه آزمون قضاوت (شورای حل اختلاف) تشکیل گردیده که تا ساعت 14 نیز ادامه خواهد داشت .

 

مدت این کارگاه 30 ساعت بوده و روزهای یکشنبه هر هفته برگزار می شود.
کارگاه های آزموزش تست زنی موضوعی مفهومی

ویژه آمادگی قضاوت 96 (جذب قضات شوراهای حل اختلاف کشور)

«حقوق مدنی»

از ساعت 13 امروز شنبه 96/03/20 ، با حضور استاد شعبانی کارگاه آموزشی تست زنی موضوعی- مفهومی حقوق مدنی برای داوطلبان قضاوت 96 (جذب قضاوت شوراهای حل و اختلاف کشور)تشکیل گردیده و تا ساعت 20 ادامه خواهد داشت .

 

کارگاه حقوق مدنی به مدت 50 ساعت و روزهای شنبه هر هفته برگزار می شود.


برچسب ها: کارگاه های آموزش تست زنی موضوعی مفهومی(جذب قضات شوراهای حل اختلاف کشور)