با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
سوالات آزمون قضاوت 93 تا95

Untitled Document
کارگاه تحلیلی استعداد شغلی
به همراه آموزش تست زنی پیشرفته

ویژه آمادگی آزمون قضاوت 96
ویژه شورای حل اختلاف کشورکل ساعت:30 مجموع شهریه: 450/000
نام درس:استعداد شغلی مدرس: استاد قوی پنجه
کارگاه سرفصل و عناوین مورد مطالعه روز و ساعت برگزاری کارگاه
اول اصول استدلال منطقی (مفروضات پنهان) چهارشنبه20-15
دوم اصول ، نتیجه گیری چهارشنبه 20-15
سوم جمع بندی استدلال منطقی، اصول درک مطلب چهارشنبه 20-15
چهارم

تکمیل درک مطلب و حل تست

چهارشنبه 20-15
پنجم قواعد آزمون تحلیلی، تکنیک های تحلیل چهارشنبه 20-15
ششم تمرین تحلیلی، جمع بندی چهارشنبه 20-15


Untitled Document
کارگاه آموزش تست زنی موضوعی - مفهومی

ویژه آمادگی آزمون قضاوت(شورای حل اختلاف کشور)96

همراه پشتیبانی تخصصی
همراه با ٣ مرحله آزمون آزمايشي (براي ثبت نام كنندگان كليه دروس)رایگان

کل ساعت:30 مجموع شهریه: 450/000
نام درس:استعداد شغلی مدرس: استاد قوی پنجه
کارگاه سرفصل و عناوین مورد مطالعه روز و ساعت برگزاری کارگاه
اول اصول استدلال منطقی (مفروضات پنهان) چهارشنبه20-15
دوم اصول ، نتیجه گیری چهارشنبه 20-15
سوم جمع بندی استدلال منطقی، اصول درک مطلب چهارشنبه 20-15
چهارم

تکمیل درک مطلب و حل تست

چهارشنبه 20-15
پنجم قواعد آزمون تحلیلی، تکنیک های تحلیل چهارشنبه 20-15
ششم تمرین تحلیلی، جمع بندی چهارشنبه 20-15


کل ساعت:50 مجموع شهریه: 650/000
نام درس: حقوق مدنی مدرس: استاد شعبانی
کارگاه سرفصل و عناوین مورد مطالعه روز و ساعت برگزاری کارگاه
اول قواعد عمومی قراردادها : اقسام عقود،شرایط اساسی برای صحت معامله، اثر معاملات،شروط ضمن عقد،معاملات فضولی وسقوط تعهدات شنبه 20-13
دوم عقود معین یک:بیع،اجاره(قوانین روابط موجر ومستاجر،مصوب76،56،62)،معاوضه ،قرض و قمار وگروبندی شنبه 20-13
سوم عقود معین دو : عقد حق انتفاع ،وقف(قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف وامور خیریه مصوب 63)هبه،رهن،ضمان،حواله و کفالت شنبه 20-13
چهارم عقود معین سه : وکالت،ودیعه،عاریه،مضاربه،شرکت،مزارعه،مساقات،جعاله وصلح شنبه 20-13
پنجم

الف)الزامات خارج از قرارداد : ایفای ناروا،اداره،فضولی مال غیر،غضب و آنچه در حکم غضب است،اتلاف،تسبیب،استیفاء - قانون مسولیت مدنی،قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی1387 و موجبات ضمان موضوع مواد492 الی537 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ب)حقوق اموال مالکیت:انواع اموال،مالکیت،قانون حمایت از مولفان ومصنفان و هنرمندان مصوب 48،حق ارتفاق،احکام و آثاراملاک نسبت به املاک مجاور،قانون تملک آپارتمان ها مصوب43،حق ارتفاق وحیازت اشیاء مباحه

شنبه 20-13
ششم

اخذ به شفعه،وصیت،ارث،ادله اثبات دعوا

شنبه 20:30-13
هفتم

در اشخاص : نکاح،طلاق،اولاد،الزام به انفاق،حجر و قیمومت،قرابت،غایب مفقودالاثر،اقامتگاه و اسناد ثبت احوال

شنبه 20:30-13


کل ساعت: 30 مجموع شهریه: 450/000
نام درس: آیین دادرسی کیفری مدرس: دکتر عباس زاده
کارگاه سرفصل و عناوین مورد مطالعه روز و ساعت برگزاری کارگاه
اول کلیات آیین دادرسی کیفری-دادسرا و ویژگی‌های آن-تعقیب کیفری-موانع تعقیب کیفری-علل سقوط تعقیب کیفری یکشنبه 14-9
دوم تحقیقات مقدماتی- تشریفات تحقیقاتی-قرارهای تامین کیفری ونظارت قضائی-قرارهای نهایی یکشنبه 14-9
سوم صلاحیت قاضی -صلاحیت مراجع کیفری-نحوه رسیدگی وصدور رای یکشنبه 14-9
چهارم وا خواهی -تجدید نظر خواهی-فرجام خواهی-اعاده دادرسی یکشنبه 14-9
پنجم ادله اثبات دعوا-اجرای احکام-هزینه دادرسی یکشنبه 14-9
ششم قانون دادسرا ها و دادگاه های ویژه روحانیت-قانون جرایم نیروهای مسلح- قانون سازمان تعزیرات حکومتی-قانون شورای حل اختلاف-قانون نظارت بر رفتار قضات یکشنبه 14-9


کل ساعت:30 مجموع شهریه :450/000
نام درس: آیین دادرسی مدنی مدرس: دکتر عمروانی
کارگاه سرفصل و عناوین مورد مطالعه روز و ساعت برگزاری کارگاه
اول کلیات آیین دادرسی مدنی-وکالت-انواع قرارها-صلاحیت محاکم-اختلاف درصلاحیت-(مواد 10الی30ق.آ.د.م)قوانین مرتبط شامل قانون حمایت خانواده-قانون شوراهای حل اختلاف-قانون دیوان عدالت اداری-صلاحیت مراجع ثبتی یکشنبه 20-15
دوم تنظیم وتقدیم دادخواست وشرایط آن-ابلاغ- (مواد48الی 83)ق.آ.د.م-جلسه اول دادرسی-ایرادات ماده84وسایر ایرادات(مواد84 الی 104)صدور رای 295 الی 302 ق.آ.د.م یکشنبه 20-15
سوم واخواهی،تجدید نظر و فرجام خواهی یکشنبه 20-15
چهارم

اعتراض ثالث-اعاده دادرسی-ادله اثبات دعوا-سازش- مواعد وتوقیف دادرسی

یکشنبه 20-15
پنجم استرداد دادخواست و استرداد دعوا(ماده107ق.آ.د.م)تامین خواسته و دستور موقت(108الی310الی 325ق.آ.د.م)ودعاوی تصرف عدوانی یکشنبه 20-15
ششم دعاوی طاری-ماده 17ومواد 130 الی 143ق.آ.د.م-مباحث ماده 98داوری -هزینه دادرسی-اعسار و مستثنیات دین-(مواد454 الی 529ق.آ.د.م)قانون اجرای احکام مدنی –نیابت قضایی –اظهار نامه یکشنبه 20-15


کل ساعت:36 مجموع شهریه:500/000
نام درس: حقوق تجارت مدرس: استاد ارشدی
کارگاه سرفصل و عناوین مورد مطالعه روز و ساعت برگزاری کارگاه
اول

شرکت های تجاری یک(کلیات تشکیل شرکت های سهامی ومجامع عمومی شرکت های سهامی،اوراق بهادار وتغییرات سرمایه شرکت های سهامی و قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 1376)

دوشنبه 14-8
دوم

شرکت های تجاری دو الف)مدیریت بازرسی،حساب ها و انحلال و تصفیه شرکت های سهامی ب)تشکیل مدیریت وبازرسی شرکت های تجارتی غیر سهامی اعم از با مسولیت محدود،تضامنی ، نسبی ، مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی و...قانون راجع به ثبت شرکت‌ها 1310

دوشنبه 14-8
سوم اسناد تجاری یک(ماهیت انواع و اوصاف اسناد تجارتی،اصول حاکم بر اسناد تجارتی و صدور،قبول و نکول برات،ظهر نویسی،ضمانت اسناد تجاری) دوشنبه 14-8
چهارم

اسناد تجاری2(حقوق دارنده اسناد تجارتی،تکالیف دارنده سند تجارتی و اسناد در وجه حامل و قانون صدور چک)

دوشنبه 14-8
پنجم

ورشکستگی و تصفیه(شرایط صدور،اوصاف و آثار حکم ورشکستگی،اجرای حکم قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی 1318)

دوشنبه 14-8
ششم الف)اعمال تجارتی،تاجر وتکالیف تاجر، ب)دلالی،حق العمل کاری،قرارداد حمل ونقل،قائم مقام تجارتی و ضمانت دوشنبه 14-8


کل ساعت:36 مجموع شهریه: 500/000
نام درس: حقوق جزا مدرس: دکتر زارع
کارگاه سرفصل و عناوین مورد مطالعه روز و ساعت برگزاری کارگاه
اول کلیات-عناصر تشکیل دهنده جرم-تقسیمات جرم-قلمرو حقوق جزا در مکان و زمان و شروع به جرم، مسئولیت کیفری(موانع وشرایط) دوشنبه 20:30-14:30
دوم انواع مجازات ها(اصلی،تکمیلی وتبعی)درجه بندی آن ها عوامل موثر بر مجازات ها(کیفیات مخففه،کیفیات مشدده،تعدد تکرار جرم) دوشنبه 20:30-14:30
سوم عوامل موثر بر اجرای مجازات ها (تعویض،تعلیق،آزادی مشروط،مراقبت الکترونیکی،نظام نیمه آزادی) دوشنبه 20:30-14:30
چهارم جرایم علیه اشخاص(جنایات،اسقاط جنین،منازعه دسته جمعی،آدم ربایی،توقیف غیر قانونی،توهین،افترا،اشاعه اکاذیب) دوشنبه 20:30-14:30
پنجم جرایم علیه اموال(سرقت،کلاهبرداری،خیانت در امانت،چک برداشت نشدنی) دوشنبه 20:30-14:30
ششم جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی،جعل،قلب سکه،جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی،محاربه وافساد فی الارض،بغی،سب نبی دوشنبه 20:30-14:30
تذکر: شرکت در کارگاه های فوق بدون مطالعه قبلی مثمر ثمر نخواهد بوداردوی آموزشی 12 روزه آمادگی آزمون قضاوت 96

نام درس نام استاد روز تاریخ ساعت کل ساعات شهریه
استعداد شغلي استاد قوي پنجه
شنبه
96/04/17
96/04/24
10-20
20 200/000
حقوق مدنی استاد شعبانی یکشنبه 96/04/18
96/04/25
9-19 20 200/000
آیین دادرسی کیفری دکتر کامفر دوشنبه 96/04/19
96/04/26
10-20 20 200/000
حقوق جزا دکتر رستمی سه شنبه
96/04/20
96/04/27
10-20 20 200/000
حقوق تجارت دکتر قربانی
چهارشنبه 96/04/21
96/04/28
10-20 20 200/000
آیین دادرسی مدنی دکتر عمروانی پنج شنبه
جمعه
96/04/22
96/04/23
10-20 20 200/000
همراه پشتیبانی تخصصی وسه مرحله آزمون آزمايشي

(براي ثبت نام كنندگان كليه دروس)رایگان1-امکان ثبت نام تکدرس در این دوره وجود ندارد

2-داوطلبان کلاس های آموزشی وکالت موسسه در صورت ثبت نام کلیه دروس از 2 درس و داطلبان آزمون های آزمایشی وکالت از 1 درس به صورت رایگان بهره مند می گردند.

3-شرکت کنندگان در این دوره با ارائه کارت ورود به کلاس از 30% تخفیف کتب موسسه (فقط در روز های برگزاری اردوی آموزشی ) و 30% تخفیف دوره اول آموزش تست زنی وکالت بهره مند می گردند.

4-جابجایی و انصراف در این دوره امکان پذیر نمی باشد.برچسب ها: سوالات آزمون قضاوت 93 تا95