با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
منبع متون فقه (3)حقوق عمومی وبین الملل(فقه الجهاد) توسط نشرچتر دانش منتشر شد

منبع متون فقه (3) حقوق عمومی و بین الملل(فقه الجهاد) توسط نشر چتر دانش منتشر شد


بدینوسیله به اطلاع می رساند کتاب فقه الجهاد، حاوی متن کامل کتاب الجهاد از شرح لمعه مرحوم شهید ثانی (ره) با ترجمه فاضل ارجمند جناب آقای امیر حسین حدیدی توسط نشر چتر دانش منتشر گردیده است. این متن، منبع درس اعلام شده برای متون فقه (3) حقوق عمومی و بین الملل توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد. همچنین این کتاب منبع درس متون فقه در آزمون دکتری گرایش حقوق بین الملل می باشد.

این کتاب دارای 49 صفحه بوده و در قطع رقعی منتشر گردیده است.
برچسب ها: منبع متون فقه (3) حقوق عمومی و بین الملل توسط نشر چتر دانش منتشر شد