با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
آغازدوره دوم کلاس های آمادگی آزمون وکالت96/حقوق تجارت

آغاز دوره دوم آمادگی آزمون وکالت 96

«حقوق تجارت»

نخستین جلسه کلاس حقوق تجارت از دوره دوم آمادگی آزمون وکالت با تدریس جناب آقای دکتر قربانی که از ساعت 15:30 دقیقه دیروز جمعه 29 بهمن ماه سال جاری ، شروع و تا ساعت 20:30 دقیقه دیشب ادامه یافت.

 

مدت این کلاس 120 ساعت می باشد.


آغاز دوره دوم آمادگی آزمون وکالت 96

«آیین دادرسی کیفری»

از ساعت 10:30 صبح امروز، جمعه 29 بهمن ماه 95 ، نخستین جلسه کلاس آیین دادرسی کیفری از دوره دوم آمادگی آزمون وکالت 96 با حضور جناب آقای دکتر رستمی برگزار گردیده و تا ساعت 15 ادامه خواهد داشت .

 

مدت این کلاس 70 ساعت می باشد.آغاز دوره دوم آمادگی آزمون وکالت 96

«حقوق جزا»

از ساعت 9 صبح امروز، پنج شنبه 28 بهمن ماه 95 ، نخستین جلسه کلاس حقوق جزا از دوره دوم آمادگی آزمون وکالت 96 با حضور جناب آقای دکتر رستمی برگزار گردیده و تا ساعت 15 ادامه خواهد داشت .

 

مدت این کلاس 120 ساعت می باشد.آغاز دوره دوم آمادگی آزمون وکالت 96

«آیین دادرسی مدنی»

نخستین جلسه کلاس آیین دادرسی مدنی از دوره ی دوم آمادگی آزمون وکالت با تدریس دکتر عمروانی که از ساعت 14 امروز چهار شنبه 27 بهمن ماه سال جاری ، شروع و تا ساعت 20 ادامه خواهد داشت .مدت برگزاری کلاس آیین دادرسی مدنی 70 ساعت می باشد.آغاز دوره دوم آمادگی آزمون وکالت 96

«حقوق مدنی»

نخستین جلسه کلاس حقوق مدنی از دوره ی دوم آمادگی آزمون وکالت به مدرسی استاد شعبانی که از ساعت 8 صبح امروز چهار شنبه 27 بهمن ماه سال جاری ، شروع و تا ساعت 13:30 دقیقه ادامه خواهد داشت .مدت برگزاری کلاس حقوق مدنی 130 ساعت می باشد.
آغاز دوره دوم آمادگی آزمون وکالت96

«اصول فقه»


از ساعت 15 امروز، سه شنبه 26 بهمن ماه 95 ، نخستین جلسه کلاس اصول فقه از دوره دوم آمادگی آزمون وکالت 96 با حضور استاد بنی صدرتشکیل گردیده است و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.

مدت کلاس اصول فقه 50 ساعت می باشد.


برچسب ها: آغاز دوره دوم کلاس های آمادگی آزمون وکالت96