با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاویر و فایل صوتی جلسه اول كليه دروس دوره اول آمادگی آزمون وکالت 96

نخستین دوره ی کلاس های جامع آمادگی آزمون وکالت 96
«آیین دادرسی مدنی»

ازساعت 16:30 دقیقه امروز سه شنبه چهاردهم دی ماه 95، نخستین جلسه کلاس آیین دادرسی مدنی از نخستین دوره جامع(اول) آمادگی آزمون وکالت 96 با حضور جناب آقای دکتر عمروانی تشکیل گردیده وتا ساعت 20:30 دقیقه ادامه خواهدداشت.
درس آیین دادرسی مدنی توسط جناب آقای دکترعمروانی تدریس می شود و به مدت 80 ساعت برگزار می گردد.
نخستین دوره ی کلاس های جامع آمادگی آزمون وکالت 96
«آیین دادرسی کیفری»

با حضور سرکار خانم دکتر قنبری نخستین جلسه از کلاس آیین دادرسی کیفری از نخستین دوره جامع(اول)آمادگی آزمون وکالت 96، از ساعت 11صبح امروز سه شنبه چهاردهم دی ماه 95، تشکیل وتا ساعت 16 تداوم خواهد داشت .
درس آیین دادرسی کیفری با تدریس خانم دکتر قنبری به مدت 100 ساعت برگزار می گردد.
نخستین دوره ی کلاس های جامع آمادگی آزمون وکالت 96
«حقوق مدنی»

اولین جلسه کلاس حقوق مدنی از دوره آمادگی آزمون جامع(اول)آمادگی آزمون وکالت96 ، از ساعت 13 امروز 13 دی ماه 95 ، با حضور جناب آقای استاد شعبانی تشکیل و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت .
درس حقوق مدنی با تدریس جناب آقای استاد شعبانی و به مدت 200 ساعت بر گزار می گردد.نخستین دوره ی کلاس های جامع آمادگی آزمون وکالت 96
«حقوق تجارت»

از ساعت 14 امروز یکشنبه 12 دی ماه 95 ، نخستین جلسه کلاس از نخستین دوره آمادگی آزمون وکالت 96 با حضور جناب آقای دکترقربانی تشکیل گردیده و تا ساعت 20 ادامه خواهد داشت.
درس حقوق تجارت به مدت 145 ساعت و در روزهای یکشنبه از ساعت 14 الی 20 توسط دکتر قربانی برگزار می گردد.


نخستین دوره ی کلاس های جامع آمادگی آزمون وکالت 96
«اصول فقه»

نخستین جلسه کلاس اصول فقه از نخستین دوره کلاس های آمادگی آزمون وکالت 96 توسط جناب آقای استاد بنی صدر از ساعت 10 امروز یکشنبه 12 دی ماه سال جاری آغاز گردیده است .
درس اصول فقه به مدت 70 ساعت و در روزهای یکشنبه از ساعت 10 الی 14 توسط استاد بنی صدر برگزار می گردد.نخستین دوره ی کلاس های جامع آمادگی آزمون وکالت 96
«حقوق جزا»
نخستین دوره ی کلاس های آمادگی دوره اول(جامع)آمادگی آزمون وکالت 96 از ساعت 14 امروز شنبه یازدهم دی ماه سال جاری با تدریس حقوق جزا توسط استاد گرامی جناب آقای دکتر رستمی آغاز گردید، قابل ذکر است با توجه به مزایای بیشمار این دوره( از جمله آموزش تست زنی وپشتیبانی تخصصی رایگان و...) با استقبال گسترده داوطلبان روبه روشده است .
گفتنی است درس حقوق جزا به مدت 145 ساعت (130 ساعت تدریس به همراه 15 ساعت آموزش تست زنی ) در روزهای شنبه از ساعت 14 الی 20 توسط دکتر رستمی برگزار می گردد.
برچسب ها: آغاز دوره اول (جامع) آمادگی آزمون وکالت تصاویر و فایل صوتی تدریس اساتید