با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
تصاوير و فايل صوتي كلاس هاي آمادگي دكتري ٩٦

آغاز دوره آمادگی دکتری 96

 

«زبان عمومی»

با حضور آقای دکتر ترقی ، نخستین جلسه از کلاس زبان عمومی دوره آمادگی آزمون دکتری 96 از ساعت 10 صبح امروز جمعه بیست وششم آذر ماه تشکیل و تا ساعت 15 تداوم خواهد داشت.

کلاس زبان عمومی با تدریس آقای دکتر ترقی به مدت 45 ساعت و طی نه هفته برگزار می گردد.


*ویژه کلیه گرایش های دکتری
آغاز دوره آمادگی دکتری 96

« استعداد تحصیلی »


از ساعت 16 امروز شنبه بیستم آذرماه95، نخستین جلسه کلاس استعداد تحصیلی از دوره آمادگی دکتری 96 ، با حضور استاد قوی پنجه ، تشکیل گردیده است .

مدت این کلاس که تا ساعت 20 تداوم دارد، 36 ساعت بوده وطی 6 هفته برگزار می گردد.
آغاز دوره آمادگی دکتری 96

«متون فقه خصوصی »

با حضور آقای دکتر حق پرست نخستین جلسه ، کلاس متون فقه دوره آمادگی آزمون دکتری 96 از ساعت 13 امروز پنج شنبه آغاز و تا 17 ادامه خواهد داشت .

این کلاس به مدت 30 ساعت در روز های پنجشنبه برگزار می گردد.

آغاز دوره آمادگی دکتری 96

«حقوق تجارت»

از ساعت 14 امروز سه شنبه سی آذرماه95، نخستین جلسه کلاس حقوق تجارت از دوره آمادگی دکتری 96 ، با حضور دکترقربانی ، تشکیل گردیده است .

مدت این کلاس که تا ساعت 20 تداوم دارد، 50 ساعت می باشد.


آغاز دوره آمادگی دکتری 96

«حقوق مدنی»

با حضور آقای دکتر بیات نخستین جلسه ، کلاس حقوق مدنی دوره آمادگی آزمون دکتری 96 از ساعت 13:30 دقیقه امروز چهارشنبه 95/09/24 آغاز و تا 20 شب ادامه خواهد داشت .

این کلاس به مدت 60 ساعت و طی نه هفته برگزار می گردد.

آغاز دوره آمادگی دکتری 96

«حقوق بین الملل عمومی»

از ساعت 14 امروز پنج شنبه 25 آذرماه95، نخستین جلسه کلاس حقوق بین الملل عمومی از دوره آمادگی دکتری 96 ، با حضور دکتر یعقوبی ، تشکیل گردیده است .

مدت این کلاس که تا ساعت 18 تداوم دارد، 30 ساعت بوده وطی 7 هفته برگزار می گردد.


آغاز دوره آمادگی دکتری 96

«متون فقه جزایی»

اولین جلسه از کلاس متون فقه جزایی مربوط به دوره آمادگی آزمون دکتری 96 ، از ساعت14 امروز سه شنبه 30 آذر ماه 95 تشکیل و تا ساعت 19 شب ادامه خواهد داشت.

کلاس متون فقه جزایی را که استاد بنی صدر تدریس می نمایند به مدت 30 ساعت برگزار می گردد.


آغاز دوره آمادگی دکتری 96

«آیین دادرسی کیفری»

اولین جلسه از کلاس آیین دادرسی کیفری مربوط به دوره آمادگی آزمون دکتری 96 ، از ساعت14 امروز دوشنبه 29 آذر ماه 95 تشکیل و تا ساعت 20 شب ادامه خواهد داشت.

کلاس آیین دادرسی کیفری را که آقای دکتر مصدق تدریس می نمایند به مدت 40 ساعت برگزار می گردد.


آغاز دوره آمادگی دکتری 96

«حقوق سازمان های بین المللی»

اولین جلسه از کلاس حقوق سازمان های بین المللی مربوط به دوره آمادگی آزمون دکتری 96 ، از ساعت15 امروز جمعه 26 آذر ماه 95 تشکیل و تا ساعت 20 شب ادامه خواهد داشت.

کلاس حقوق سازمان های بین المللی را که آقای دکتر زمانی تدریس می نمایند به مدت 30 ساعت و طی شش هفته برگزار می گردد.

آغاز دوره آمادگی دکتری 96

«جرم شناسی»

اولین جلسه از کلاس جزا و جرم شناسی آمادگی آزمون دکتری 96 با حضور آقای دکتر رایجیان ، ساعت15 امروز جمعه 26 آذر ماه 95 تشکیل و تا ساعت 20 شب به طول خواهد انجامید.

مدت این کلاس 4 ساعت و در خلال 8 هفته برگزار می شود.
آغاز دوره آمادگی دکتری 96

«حقوق جزای عمومی و اختصاصی»

با حضور آقای دکتر رستمی نخستین جلسه ، کلاس حقوق جزای عمومی و اختصاصی دوره آمادگی آزمون دکتری 96 از ساعت 14 امروز پنج شنبه آغاز و تا 20 ادامه خواهد داشت .

 

این کلاس به مدت 70 ساعت در روز های پنجشنبه طی 12 جلسه برگزار می گردد.

برچسب ها: آغاز دوره آمادگی دکتری 96