با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
آغاز دوره آمادگی کارشناسی ارشد 96

آغاز دوره آمادگی کارشناسی ارشد 96


«حقوق بین الملل »

با حضور استاد علیزاده در کلاس حقوق بین الملل آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 96 ، اولین جلسه کلاس از ساعت 14 امروزسه شنبه هفتم دیماه ، آغاز گردیده و تا 17 امشب ادامه خواهد داشت .

این کلاس به مدت 30 ساعت و روزهای سه شنبه از ساعت 14 الی 17 ، تشکیل می شود .


«آیین دادرسی کیفری »

با حضوردکتر عباس‌زاده در کلاس آیین دادرسی کیفری آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 96 ، اولین جلسه کلاس از ساعت 14 امروز پنجشنبه دوم دیماه ، آغاز گردیده و تا 20 امشب ادامه خواهد داشت .

این کلاس به مدت 60 ساعت و روزهای پنجشنبه از ساعت 14 الی 20 ، تشکیل می شود .
«حقوق مدنی »

با حضور استاد شعبانی در کلاس حقوق مدنی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 96 ، اولین جلسه کلاس از ساعت 13 امروز چهارشنبه یکم دیماه ، آغاز گردیده و تا 20 امشب ادامه خواهد داشت .

این کلاس به مدت 100 ساعت و طی چهارده هفته و روزهای چهارشنبه از ساعت 13 الی 20 ، تشکیل می شود .
«حقوق جزا»

آقای دکتر زارع از ساعت 13 امروز چهارشنبه اول دیماه 95 اولین جلسه تدریس حقوق جزا دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 96 را آغاز نموده اند .این کلاس تا ساعت 20 ادامه خواهد داشت . مدت این کلاس 90 ساعت بوده و طی 12 هفته روزهای چهارشنبه برگزار می گردد.«آیین دادرسی مدنی »

با حضور دکتر عمروانی در کلاس آیین دادرسی مدنی آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 96 ، اولین جلسه کلاس از ساعت 14 امروز دوشنبه بیست و نه آذرماه ، آغاز گردیده و تا 20 امشب ادامه خواهد داشت .

این کلاس به مدت 60 ساعت و روزهای دوشنبه از ساعت 14 الی 20 ، تشکیل می شود .«اصول فقه »

با حضور استاد بنی صدر در کلاس اصول فقه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 96 ، اولین جلسه کلاس از ساعت 14 امروز یکشنبه بیست و هشت آذرماه ، آغاز گردیده و تا 20 امشب ادامه خواهد داشت .

این کلاس به مدت 60 ساعت و طی ده هفته و روزهای یکشنبه از ساعت 14 الی 20 ، تشکیل می شود .
«متون حقوقی»

سرکار خانم استاد علیزاده از ساعت 14 امروز جمعه 26 آذرماه 95 اولین جلسه تدریس متون حقوقی دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 96 را آغاز نموده اند .این کلاس تا ساعت 20 ادامه خواهد داشت . مدت این کلاس 60 ساعت بوده و طی ده هفته روزهای جمعه برگزار می گردد.برچسب ها: آغاز دوره آمادگی کارشناسی ارشد 96