با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
اطلاعيه سازمان سنجش اموزش کشور در رابطه با ثبت‌نام ازمون دکتري تخصصي (Ph.D) سال 1396

اطلاعيه سازمان سنجش اموزش کشور در رابطه با ثبت‌نام ازمون دکتري تخصصي (Ph.D) سال 1396


پيرو اطلاعيه مورخ 95/9/20 سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص نحوه ثبت‌نام و سنجش و پذيرش دانشجو براي ورود به رشته‌هاي مقطع دكتري دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1396، بدين‌وسيله به اطلاع داوطلبان آزمون مذكور مي‌رساند:نظر به اينكه مقرر گرديد ثبت‌نام و برگزاري آزمون فوق به صورت متمركز توسط سازمان سنجش آموزش كشور در تاريخ 95/12/6 صورت مي‌پذيرد لذا آن دسته از داوطلباني كه متقاضي پذيرش در دانشگاه مذكور مي‌باشند، لازم است نسبت به انجام ثبت‌نام و يا در صورت لزوم اصلاح و ويرايش اطلاعات ثبت نامي يا كدرشته امتحاني براساس اطلاعيه‌هاي اين سازمان و با توجه به دفترچه راهنماي شركت  در آزمون از طريق سايت سازمان  به نشاني (www.sanjesh.orgحداكثر تا 95/9/30 اقدام نمايند.  لذا در اين خصوص توجه داوطلبان گرامي را به نكات ذيل معطوف مي‌دارد:الف-‌ ثبت‌نام و شركت در آزمون: 

1- داوطلباني كه تا كنون نسبت به ثبت‌نام در سايت سازمان سنجش و دانشگاه آزاد اسلامي اقدام ننموده‌اند لازم است حداكثر تا تاريخ مذكور (95/9/30) منحصراً به سايت سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه و نسبت به انجام ثبت‌نام خود اقدام نمايند.2- آن دسته از داوطلباني كه صرفاً  در سايت سازمان سنجش آموزش كشور ثبت‌نام نموده‌اند نيازي به ثبت‌نام مجدد نخواهند داشت. بديهي است كه در روند پذيرش دانشجو براي دانشگاه آزاد اسلامي نيز براساس ضوابط مربوط در صورت تمايل و داشتن شرايط قرار خواهند  گرفت.3- داوطلباني كه علاوه بر ثبت‌‌نام در سايت سازمان سنجش در سايت دانشگاه آزاد اسلامي نيز ثبت‌نام نموده‌اند  نيازي به ثبت‌نام مجدد در سايت سازمان سنجش نخواهند داشت. بديهي است هزينه ثبت‌نامي آنان در د انشگاه آزاد اسلامي از طريق دانشگاه مذكور عودت داده مي‌شود.4- در صورتی که افرادي وجود دارند که صرفاً در دانشگاه آزاد اسلامي نسبت به ثبت‌نام اقدام نموده و در سايت سازمان سنجش آموزش كشور تا كنون ثبت‌نام نكرده‌اند، لازم است با مراجعه به سايت اين سازمان نسبت به تكميل تقاضانامه ثبت‌نامي اقدام و كد رهگيري مربوط را از سايت سازمان سنجش آموزش كشور دريافت نمايند. بديهي است وجه ثبت‌نام دانشگاه آزاد این داوطلبان نیز از طريق دانشگاه مذكور عودت داده خواهد شد.تذكر مهم: در صورت عدم مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور و عدم تكميل تقاضانامه ثبت‌نامي، از نظر اين سازمان اين افراد به عنوان داوطلب آزمون دكتري سال 96 تلقي نخواهند شد و امكان شركت آنان در آزمون مذكور وجود ندارد. بدیهی است برای پذیرش در رشته های دانشگاه آزاد اسلامی نیز نمی توانند متقاضی شوند.5- كليه داوطلباني كه براساس توضيحات فوق نسبت به ثبت‌نام در آزمون اقدام مي‌نمايند، لازم است در تاريخ مقرر و براساس اطلاعيه‌هاي اين سازمان نسبت به دريافت پرينت كارت و شركت در آزمون متمركز (95/12/6) اقدام نمايند. بديهي است آزمون مستقلي توسط دانشگاه آزاد اسلامي در اين خصوص برگزار نخواهد شد.ب-‌ نحوه انتخاب رشته و پذيرش: 

1- كارنامه تمامي داوطلبان آزمون مذكور توسط سازمان سنجش آموزش كشور براساس برنامه زماني مندرج در دفترچه راهنماي آزمون از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور منتشر خواهد شد.2- تمامي داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته باشند مي‌توانند: 

2-1) براي پذيرش در رشته محل‌هاي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي بجز دانشگاه آزاد اسلامي نسبت به انتخاب رشته و در زمان مقرر بر اساس جدول برنامه زمانی مندرج در دفترچه راهنما و از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور اقدام نمايند.2-2) براي پذيرش در رشته محلهاي دانشگاه آزاد اسلامي انتخاب رشته در زمان مقرر ( نیمه اول اردیبهشت سال 1396 )  از طريق سايت دانشگاه مذكور به صورت مستقل و براساس دفترچه راهنماي انتخاب رشته و اطلاعيه‌هاي دانشگاه مذكور صورت خواهد گرفت.تذكر: بديهي است امكان‌انتخاب رشته و پذيرش براي داوطلبان مجاز در هر دو سايت به صورت مجزا امكان‌پذيرخواهدبود.

ج-‌ ساير موارد:

1-در خصوص نحوه اعلام علاقه مندي براي استفاده از سهميه مربيان دانشگاه آزاد اسلامي مراتب از طريق دفترچه شماره دو دانشگاه آزاد اسلامي كه در زمان انتخاب رشته در سايت دانشگاه مذکور منتشر می شود اطلاع رساني خواهد شد.2-ساير موارد در خصوص سنجش و پذيرش دانشجو در مقطع دكتري سال 1396 در تمامي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتی و غیر دولتی (دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه هها و موسسات غیر انتفاعی و ....) مطابق قانون سنجش و پذيرش دانشجوي در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي مصوب 94/12/18 مجلس شوراي اسلامي و مصوبات شوراي سنجش و پذيرش تحصيلات تكميلي خواهد بود

 

 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه آزاد اسلامی
برچسب ها: اطلاعيه سازمان سنجش اموزش کشور در رابطه با ثبت‌نام ازمون دکتري تخصصي (Ph.D) سال 1396