با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
آغاز دوره آمادگی دکتری 96

آغاز دوره آمادگی دکتری 96

با حضور آقای دکتر حق پرست نخستین جلسه ، کلاس متون فقه دوره آمادگی آزمون دکتری 96 از ساعت 13 امروز پنج شنبه آغاز و تا 17 ادامه خواهد داشت .

این کلاس به مدت 30 ساعت در روز های پنجشنبه برگزار می گردد.


آغاز دوره آمادگی دکتری 96


با حضور آقای دکتر بیات نخستین جلسه ، کلاس حقوق مدنی دوره آمادگی آزمون دکتری 96 از ساعت 13:30 دقیقه امروز چهارشنبه 95/09/24 آغاز و تا 20 شب ادامه خواهد داشت .

این کلاس به مدت 60 ساعت و طی نه هفته برگزار می گردد.
آغاز دوره آمادگی دکتری 96

برگزاری نخستین جلسه درس استعداد تحصیلی دکتری


از ساعت 16 امروز شنبه بیستم آذرماه95، نخستین جلسه کلاس استعداد تحصیلی از دوره آمادگی دکتری 96 ، با حضور استاد قوی پنجه ، تشکیل گردیده است .

مدت این کلاس که تا ساعت 20 تداوم دارد، 36 ساعت بوده وطی 6 هفته برگزار می گردد.

برچسب ها: نخستین جلسه دوره آمادگی دکتری 96