با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
ثبت نام آزمون ارشد و دکتری دانشگاه آزاد آغاز شد

از ساعت 14 امروز شنبه بیستم آذرماه95، نخستین جلسه کلاس استعداد تحصیلی از دوره آمادگی دکتری 96 ، با حضور استاد قوی پنجه ، تشکیل گردیده است .

مدت این کلاس که تا ساعت 20 تداوم دارد، 36 ساعت بوده وطی 6 هفته برگزار می گردد.
برچسب ها: ثبت نام آزمون ارشد و دکتری دانشگاه آزاد آغاز شد