با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
آغاز کارگاه جمع بندی و نکات طلایی ویژه آمادگی وکالت 95

کارگاه جمع بندی و نکات طلایی ویژه آمادگی وکالت 95كارگاه جمع بندي و نكات طلايي درس «اصول فقه» ويژه آمادگي آزمون وكالت از ساعت ١٠ صبح امروز دوشنبه 22شهريور برگزار گرديده است.
تدريس اين كارگاه را كه تا ساعت ٢٠ به طول مي انجامد، آقاي استاد بنی صدر بر عهده دارند.

كارگاه جمع بندي و نكات طلايي درس «حقوق تجارت» ويژه آمادگي آزمون وكالت از ساعت ١٠ صبح امروز یکشنبه 21 شهريور برگزار گرديده است.
تدريس اين كارگاه را كه تا ساعت ٢٠ به طول مي انجامد، آقاي دكتر قربانی بر عهده دارند.


كارگاه جمع بندي و نكات طلايي درس «آیین دادرسی کیفری» ويژه آمادگي آزمون وكالت از ساعت ١٠ صبح امروز شنبه 20 شهريور برگزار گرديده است.
تدريس اين كارگاه را كه تا ساعت ٢٠ به طول مي انجامد، آقاي دكتر کامفر بر عهده دارند.
كارگاه جمع بندي و نكات طلايي درس «حقوق جزا» ويژه آمادگي آزمون وكالت از ساعت ١٠ صبح امروز جمعه ١٩ شهريور برگزار گرديده است.
تدريس اين كارگاه را كه تا ساعت ٢٠ به طول مي انجامد، آقاي دكتر رستمي بر عهده دارند.
کارگاه جمع بندی و نکات طلایی درس «آیین دادرسی مدنی» ویژه ی آمادگی آزمون وکالت از ساعت 10 صبح امروز چهارشنبه 17 شهریور تشکیل گردیده است.
تدریس این کارگاه را که تا ساعت 20 به طول می انجامد، استاد عمروانی بر عهده دارند.


کارگاه جمع بندی و نکات طلایی درس «حقوق مدنی» ویژه ی آمادگی آزمون وکالت از ساعت 10 صبح امروز تشکیل گردیده است.
تدریس این کارگاه را که تا ساعت 20 به طول می انجامد، استاد شعبانی بر عهده دارند.


برچسب ها: آغاز کارگاه جمع بندی و نکات طلایی ویژه آمادگی وکالت 95