با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
کارگاه جمع بندی و نکات طلایی درس «استعداد شغلی» ویژه آمادگی قضاوت95

زمانی برای موفقیت


در رقابت های آموزشی همچون کنکور و آزمون های تخصصی، دروسی وجود دارند که اگرچه از ضریب پایینی برخوردارند لیکن فراگیری شان برای هرکسی، آسان و امکان پذیر نمی باشد و بر این سیاق، کسانی در ربودن گوی موفقیت از حریفان، فرصتی طلایی خواهند داشت که در یادگیری اینگونه دروس، تواناتر باشند.
دروسی همچون "زبان" در همه مقاطع تحصیلی یا "اصول فقه" در آزمون وکالت و .... از جمله درس هایی هستند که تسلط بر آنها، متضمن پیروزی بر رقیبان است.
اینک و با توجه به این مهم که برای نخستین بار، درس "استعداد شغلی" جزء مواد امتحانی آزمون قضاوت 95، منظور شده و نظر به این که یادگیری کامل و به ذهن سپاری این درس، یاوری سترگ برای قبولی در آزمون قضاوت 95 می باشد، از ساعت 10 صبح امروز پنجشنبه 18/6/95، کلاس "استعداد شغلی" ویژه داوطلبان آزمون قضاوت 95 و با حضور استاد "قوی پنجه" تشکیل گردیده و تا ساعت 20 امشب ادامه خواهد داشت.
یادآوری می نماید به جهت استقبال داوطلبان و تکمیل ظرفیت این کلاس و در پاسخ به تقاضای متقاضیان، کلاس "استعداد شغلی" در هفته ی آینده، مجدداً برگزار می شود.


برچسب ها: کارگاه جمع بندی و نکات طلایی ویژه آمادگی قضاوت95