با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
حضور چشمگیر در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران


چتر دانش 

حضور چشمگیر در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

نمایشگاه های کتاب، همواره پهنه ای برای حضور چتر دانش بوده و بر این منوال، بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ، شاهدی شد بر کنش موفق «چتر دانش» در ارائه خدمات ویژه آموزشی به مشتاقان و پویندگان دانش حقوق....

دیدار از غرفه چتر دانش در سالن 106، فرصتی استثنایی برای بهره گیری از20 تا 50 درصد تخفیف.

روایت این حضور را از دریچه ی دوربین بنگرید.


برچسب ها: حضور چشمگیر در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران