با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
شیوه نامه مصاحبه دکتری سال 1395


شیوه نامه مصاحبه دکتری سال 1395جدول نحوه محاسبات پژوهشی(حداکثر40 امتیاز)امتیاز مدرک زبانامتیاز آزمون یا مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله دوم (حداکثر 30 امتیاز)
جدول نحوه امتیازات آموزشی (حداکثر30 امتیاز)

برچسب ها: جدول نحوه محاسبات امتیازات