زمان برگزاری آزمون مشاوران حقوقی

  زمان برگزاری آزمون:
بدينوسيله به اطلاع مي رساند آزمون وكالت 92 مركز امور مشاوران حقوقي وكلا و كارشناسان قوه قضاييه در تاريخ 2/12/1392 به صورت متمركز در شهر تهران برگزار مي گردد.
همچنين داوطلبان مي توانند از تاريخ 23/11/1392 نسبت به دريافت كارت ورود به جلسه خود اقدام کنند.
برچسب ها: زمان برگزاری آزمون مشاوران حقوقی