منابع آزمون مشاوران حقوقی

Untitled Document

 

 

ردیف عنوان کتاب نویسنده

حقوق مدنی
1 قانون مدنی در نظم حقوق کنونی دکتر ناصر کاتوزیان
2 اشخاص و اموال دکتر سید حسین صفائی
3 قواعد عمومی قراردادها دکتر سید حسین صفایی
4 ارث دکتر شهیدی
5 قانون يار حقوق مدني عبدالله رضا زاده پاشا
6 مختصر حقوق مدني دكتر محمد مهدي توكلي
7 مجموعه تست های حقوق مدنی دکتر قربانی (در حال انتشار)

آیین دادرسی مدنی
8 دوره سه جلدی آیین دادرسی مدنی بنیادین دکتر شمس
9 مجموعه آیين دادرسي مدني نادر صحرايي موانه
10 قانون يار آیين دادرسي مدني صابر خليل نژاد كياسري
11 500 پرسش چهارگزینه ای برگزیده آیین دادرسی مدنی علی نیکوکار
12 مجموعه تست های آیین دادرسی مدنی دکتر عمروانی
13 مختصر آیین دادرسی مدنی دکتر کلانتریان(در حال انتشار)حقوق جزا
14 قانون يار مجازات اسلامي گروه علمي چتر دانش
15 500پرسش چهار گزینه ای برگزیده حقوق جزای عمومی گروه علمی چتر دانش
16 500پرسش چهار گزینه ای برگزیده حقوق جزای اختصاصی گروه علمی چتر دانش
آیین دادرسی کیفری
17 قانون يار آیين دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392 گروه علمی چتر دانش
18 قانون يار آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکیمصوب 1393 گروه علمی چتر دانش
19 500 پرسش چهارگزینه ای برگزیده آیین دادرسی کیفری گروه علمی چتر دانش
تجارت
20 کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری دکتر اسکینی
21 حقوق شرکت های تجاری دکتر پاسبان
22 حقوق اسناد تجارتی دکتر کاویانی
23 مجموعه پرسش‌های چهار گزینه‌ای حقوق تجارت دکتر مجید قربانی لاچوانی
24 قانون يار حقوق تجارت وحيد اميني
حقوق ثبت
25 مجموعه حقوق و مقررات ثبتی انتشارات چتر دانش
امور حسبی
26 قانون امور حسبی -
متون فقه
27 تحریر الوسیله امام خمینی

 

 

 

 

 

 
برچسب ها: منابع آزمون مشاوران حقوقی