با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
منابع آزمون مشاوران حقوقی

Untitled Document

برنامه ریزی درسی (ویژه آمادگی آزمون مشاوران حقوقی )


ردیف
عنوان کتاب

حقوق مدنی
1
قانون مدني در نظم حقوق كنوني دكتر كاتوزيان نشر میزان
2 قانون يار حقوق مدني نشرچتردانش
3 قانون مدنی تحریری نشر چتر دانش
4 مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق مدنی - دکتر قربانی نشر چتر دانش
5 20 دوره آزمون وکالت حقوق مدنی نشر چتر دانش
آیین دادرسی مدنی

1 مختصر آیین دادرسی مدنی قائم مقامی نشر چتر دانش
2 قانون يار آيين دادرسي مدني، صابر خليل نژاد كياسري، نشر چتردانش
3 قانون آیین دادرسی مدنی تحریری نشر چتر دانش
4 مجموعه پرسش های چهارگزینه ای آیین دادرسی مدنی دکترعمروانی، نشرچتردانش
5 20 دوره آزمون وکالت آیین دادرسی نشر چتر دانش
حقوق جزای عمومی واختصاصی

 

1 قانون يار مجازات اسلامي نشر چتردانش
2 قانون مجازات اسلامی تحریری نشر چتر دانش
3 مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق جزای عمومی و اختصاصی نشر چتر دانش یا هزار تست حقوق جزای عمومی و اختصاصی نشر چتر دانش
4 20 دوره آزمون وکالت حقوق جزا نشر چتر دانش

 


 


 

آیین دادرسی کیفری

 

1 قانون یار آیین دادرسی کیفری
2 قانون آیین دادرسی کیفری تحریری نشر چتر دانش
3 مجموعه پرسش های چهار گزینه ای معصومی - حجتی نشر چتر دانش یا هزار تست برگزیده آیین دادرسی کیفری بخشی نشر چتر دانش
4 20 دوره آزمون وکالت آیین دادرسی کیفری نشر چتر دانش

 

 

 

 

 

 

 

متون فقه

 

1 متون فقه وکالت و مشاوره حقوقی تالیف علی بهادری جهرمی نشر پژواک عدالت
2 تست تحریر الوسیله بنی صدر نشر چتر دانش

 


 


 

 

حقوق تجارت

 

1 قانون يار حقوق تجارت نشر چتردانش
2 قانون تجارت تحریری نشر چتر دانش
3 مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق تجارت دکتر قربانی نشر چتر دانش
4 20 دوره آزمون وکالت حقوق تجارت نشر چتر دانش
قوانین خاص

 

1 قانون یار قوانین خاص نشر چتر دانش
2 آراء وحدت رویه حقوقی-کیفری نشر چتر دانش
حقوق ثبت

 

1 قانون یار حقوق ثبت نشر چتر دانش
2 500 پرسش چهار گزینه ای حقوق ثبت نشر چتر دانش 


با آرزوی موفقیت واحد آزمون موسسه چتر دانش

 


 
برچسب ها: منابع آزمون مشاوران حقوقی