با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
داوطلبان عزیز از اینکه چتردانش را برای خدمت رسانی انتخاب نموده اید تشکر میکنیم
‌ جهت نظارت دقیق بر عملکرد نمایندگان محترم ، هماهنگی بیشتر با دفترکنترل کیفیت خدمات ارائه شده ،ارسال نکات مهم ازسرفصل های آزمون،اخبار داغ حقوقی،تغییرات منابع قوانین وکتب روز،برگزاری آزمونک های آزمایشی روزانه و.... خواهشمنداست فرم زیر را دقیق تکمیل نمایید


نام و نام خانوادگی :
نام پدر :
شماره شناسنامه :
کد ملی :
فارغ التحصیل رشته :
از دانشگاه :
معدل :
ثبت نام در نمایندگی :
نام کلاس و یا گروه آزمون :
کل شهریه :
شهریه پس از کسر تخفیف :