با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
جهت رزرو شرکت نام و نام خانوادگی به همراه شماره تلفن همراه خود را در فرم زیر وارد نمایید

نام و نام خانوادگی :
شماره تلفن همراه :
در آزمون وکالت :
رتبه (در صورت پذیرفته شدن) :