با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :
موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش در نظر دارد جهت تکمیل کادر خود در حوزه آموزشی و انتشاراتی با شناسایی استعداد های برتر حقوقی از آنان دعوت به همکاری نماید لذا از کلیه علاقمندان دعوت می شود تا با ارائه مشخصات و تکمیل فرم زمینه برقراری ارتباط سازنده در این جهت را فراهم نمایند


نام و نام خانوادگی :
جنسیت :
سن :
شماره تلفن همراه :
شماره تلفن ثابت :
آدرس ایمیل :
استان محل سکونت :
شهر محل سکونت :
اطلاعات تحصیلی  
مقطع کارشناسی  
نام دانشگاه محل تحصیل :
عنوان مدرک کارشناسی :
رتبه در آزمون کارشناسی :
معدل :
در این مقطع فارغ التحصیل شده اید :
مقطع کارشناسی ارشد  
نام دانشگاه محل تحصیل :
عنوان مدرک کارشناسی ارشد :
رتبه در آزمون کارشناسی ارشد :
معدل :
در این مقطع فارغ التحصیل شده اید :
مقطع دکتری  
نام دانشگاه محل تحصیل :
عنوان مدرک دکتری :
رتبه در آزمون دکتری :
معدل :
در این مقطع فارغ التحصیل شده اید :
چنانچه مدرک دانشگاهی دیگری اخذ نموده اید که ضرورت به ذکر آن وجود دارد عنوان مدرک و دانشگاه تحصیلی را ذکر فرمایید
با کدامیک از زبان های خارجی آشنایی دارید  
انگلیسی
فرانسوی
آلمانی
عربی
سایر زبان ها :
اطلاعات تالیفی و پژوهشی  
کتاب تالیف نموده ام  
عنوان کتاب :
منتشر شده :
نام موسسه انتشاراتی که کتاب را منتشر نموده است :
   
عنوان کتاب :
منتشر شده :
نام موسسه انتشاراتی که کتاب را منتشر نموده است :
   
عنوان کتاب :
منتشر شده :
نام موسسه انتشاراتی که کتاب را منتشر نموده است :
مقاله به چاپ رسانده ام  
عنوان مقاله :
منتشر شده :
نام  نشریه ای که مقاله را منتشر نموده است :
   
عنوان مقاله :
منتشر شده :
نام  نشریه ای که مقاله را منتشر نموده است :
   
عنوان مقاله :
منتشر شده :
نام  نشریه ای که مقاله را منتشر نموده است :
سابقه تدریس  
مقطع دبیرستان  
نام دبیرستان که در آن تدریس نموده اید :
مقطع کارشناسی  
نام دانشگاهی که در آن تدریس نموده اید :
مقطع کارشناسی ارشد  
نام دانشگاهی که در آن تدریس نموده اید :
مقطع دکتری  
نام دانشگاهی که در آن تدریس نموده اید :
سایر  
نام مجموعه ای که در آن تدریس نموده اید :
علاقه مندی ها  
فکر می کنید در کدام حوزه می توانید با این موسسه آموزش عالی همکاری مفیدی داشته باشید
تدریس  
نام دروس مورد علاقه :
تالیف  
نام دروس مورد علاقه :
مشاوره  
برای آمادگی آزمون :
سایر  
چنانچه نسبت به فعالیت علمی خاصی امکان همکاری برای شما وجود دارد درج فرمایید :
چنانچه تصور می کنید مطلب خاصی هست که می تواند چتردانش را بیشتر از توانمندی های شما آگاه سازد در کادر ذیل مرقوم فرمایید