با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :

تا زمانیکه فرد به وجود چیزی احساس نیاز نکند و بدان راغب نباشد،برای رسیدن به آن تلاش نخواهد کرد.اگر فردی در زندگی چیزهای مهم را تشخیص ندهد و آنها را نشناسد،به بهبود زندگی او نباید امید داشت و اگر نداند چه چیزی برایش مهم است،و چه باید انجام دهد به هدف های خود در زندگی نخواهد رسید و توفیقی کسب نخواهد کرد.
موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش با دعوت از مشاوران مجرب که خود مسیر را طی نموده و به هدف رسیده اند در نظر دارد با انتقال تجربیات ارزنده و کاربردی، مشتاقان ورود به حرفه وکالت را یاری نماید. لذا از داوطلبانی که قصد دریافت مشاوره از این مرکز تخصصی را دارند تقاضا می شود فرم زیر را تکمیل نمایند.


نام و نام خانوادگی:
شماره شناسنامه:
سال تولد:
تلفن همراه:
تلفن ثابت:(اختیاری)
هم اکنون از خدمات کدامیک از موسسات آموزشی استفاده می کنید؟
استان :
زمان درخواست مشاوره: