با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :

تا زمانیکه فرد به وجود چیزی احساس نیاز نکند و بدان راغب نباشد،برای رسیدن به آن تلاش نخواهد کرد.اگر فردی در زندگی چیزهای مهم را تشخیص ندهد و آنها را نشناسد،به بهبود زندگی او نباید امید داشت و اگر نداند چه چیزی برایش مهم است،و چه باید انجام دهد به هدف های خود در زندگی نخواهد رسید و توفیقی کسب نخواهد کرد.
موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش با دعوت از مشاوران مجرب که خود مسیر را طی نموده و به هدف رسیده اند در نظر دارد با انتقال تجربیات ارزنده و کاربردی، مشتاقان ورود به حرفه وکالت را یاری نماید. لذا از داوطلبانی که قصد دریافت مشاوره از این مرکز تخصصی را دارند تقاضا می شود فرم زیر را تکمیل نمایند.
مبلغ مشاوره تخصصی حضوری 100 هزار تومان و تلفنی 80 هزار تومان می باشد


نام و نام خانوادگی:
شماره شناسنامه:
سال تولد:
تلفن همراه:
تلفن ثابت:(اختیاری)
هم اکنون از خدمات کدامیک از موسسات آموزشی استفاده می کنید؟
استان :
انتخاب مشاور: